Trendia s.r.o.

Všeobecné podmienky

Šijeme pre vás od
2017

 1. VŠEOBECNÉ OPATRENIA
    • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi výrobcom športového oblečenia Trendia s.r.o. (OblečSvůjTým.cz), so sídlom Hybešova 2447/53a, Blansko, 678 01, IČO: 174 53 895, DIČ: CZ17453895 (ďalej len „Dodávateľ“) a Zákazníkom. Platia pre celý obchodný proces.
    • Dodávateľ môže zmeniť znenie VOP. Účinnosť takejto zmeny nastáva okamihom jej uverejnenia na webovej stránke www.oblecsvujtym.cz. Akákoľvek zmena VOP nemá vplyv na obchodné vzťahy, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.

2. OBJEDNÁVAŤ

    • Všetky objednávky sa prijímajú vyplnením formulára. Vyplnením a odoslaním tohto formulára zákazník potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP a súhlasí s nimi. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente považuje dodávateľ za úplné a pravdivé.
    • Dodávateľ potvrdí kupujúcemu každú takto prijatú objednávku na uvedenú e-mailovú adresu.
    • Vyplnením dopytového formulára dáva zákazník dodávateľovi súhlas na zhromažďovanie a archiváciu jeho osobných údajov. Tieto údaje sa používajú na účely vybavenia objednávky a neposkytujú sa tretím stranám, s výnimkou dopravcov, na bezproblémové doručenie tovaru.
    • Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov dávate spoločnosti Trendia s.r.o. (OblečSvůjTým.cz) so sídlom Hybešova 2447/53a, Blansko, 678 01.
    • Zákazník je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať.

3. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

    • Kúpna cena sa vypočíta individuálne a bude zákazníkovi vždy oznámená po spresnení parametrov objednaného tovaru e-mailom na adresu uvedenú v dopytovom formulári.
    • Po konečnom schválení vizuálneho vzhľadu odevu bude zákazníkovi vystavená faktúra na 50 % kúpnej ceny. Po jeho pripísaní na náš účet začneme vyrábať oblečenie. Druhých 50 % kúpnej ceny bude fakturovaných po dodaní oblečenia zákazníkovi.
    • Kúpnu cenu môžete zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu: 251388687/0600.
    • V prípade, že od nás dostanete grafický návrh, ktorý však už nevyrábame, sme nútení fakturovať vám sumu 1 500 Kč/hod. za prácu grafika. Táto suma je bez 21% DPH.

4. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

    • Vlastnícke právo k športovému oblečeniu prechádza na zákazníka až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

    • Podľa § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru.

6. VEĽKOSTI

    • Veľkosť oblečenia určuje zákazník podľa zverejnených veľkostných tabuliek.
     tu
     . Žiadame všetkých zákazníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť výberu správnej veľkosti. Dodávateľ nemôže niesť zodpovednosť za nesprávnu veľkosť, a preto táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu dodaného oblečenia.
    • Pri objednávke 10 a viac kusov oblečenia vám bezplatne zapožičiame skúšobnú súpravu. Pri vrátení tejto súpravy znášate len náklady na dopravu. V prípade objednávok s nižším počtom kusov môže byť tento prenájom spoplatnený sumou 1.000,- Sk + 150,- Sk prepravné náklady pre zákazníka. V tomto prípade je zákazník zodpovedný aj za náklady na dopravu spojené s vrátením testovacej súpravy.
    • Ak máte záujem o prenájom testovacej súpravy, pošlite nám žiadosť na adresu objednavky@oblecsvujtym.cz.

7. VZORKA FARBY

    • Pred začatím výroby je zákazníkovi zaslaný náhľad farieb objednaného oblečenia. Tento doklad sa zákazníkovi zasiela bezplatne.
    • Zákazník berie na vedomie, že ak odmietne alebo súhlasí s týmto dôkazom, jeho právo na reklamáciu inej farby odevu, než očakával, zaniká.

8. DODÁVKOVÉ LINKY

    • Dodacia lehota je stanovená na 3 – 5 týždňov od pripísania zálohy na náš účet a mení sa podľa aktuálneho výrobného vyťaženia a celkového počtu objednaných kusov, keď platí, že výroba 1 kusu športového oblečenia trvá o niečo dlhšie. Vždy sa však snažíme doručiť tovar čo najrýchlejšie, pretože chápeme, že sa nemôžete dočkať, kým dostanete svoje nové oblečenie.

9. SPÔSOB DORUČENIA

    • Vyrobené oblečenie zasielame prostredníctvom Českej pošty alebo spoločnosti PPL CZ s.r.o.
    • Cena poštovného a balného je 150,- Sk. Pri zasielaní na Slovensko je táto suma stanovená na 250 Sk a zákazník je povinný ju zaplatiť spolu s kúpnou cenou objednaného oblečenia.
    • Pri objednávkach nad 10 kusov oblečenia sa zákazníkovi poštovné neúčtuje (neplatí pre dopravu na Slovensko – v tomto prípade sa poštovné účtuje vždy).
    • Oblečenie sa vždy doručuje v pracovných dňoch a je dostatočne zabalené, aby sa počas prepravy nepoškodilo.
    • Pri preberaní tovaru je kupujúci vždy povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, a ak je zásielka akokoľvek poškodená, je povinný odmietnuť jej prevzatie.

10. REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

    • Zhotoviteľ poskytuje na dodané oblečenie záruku 24 mesiacov (ďalej len „záručná doba“). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dni, kedy bolo oblečenie reklamované.
    • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie objednaného oblečenia súvisiace s bežným používaním.
    • Momentom uplatnenia reklamácie je moment, keď je reklamovaný tovar doručený dodávateľovi na vyššie uvedenú adresu. Zákazník je povinný zabezpečiť prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
    • Po prijatí tovaru bude reklamácia posúdená a spracovaná do 30 dní od prijatia reklamovaného oblečenia.
    • Ak je možné vadu odstrániť, bude odstránená a tovar bude opätovne zaslaný zákazníkovi. Ak sa vada nedá odstrániť, zákazníkovi sa ponúkne nový kus oblečenia alebo primeraná zľava z kúpnej ceny. Táto voľba je úplne na zákazníkovi.
    • V prípade, že objednané oblečenie nezodpovedá dohodnutým parametrom, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uvedenie oblečenia do požadovaného stavu, a to buď opravou, alebo výmenou oblečenia.

11. INÉ OPATRENIA

    • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 19.9.2022.
    • VOP sú vždy platné v znení, ktoré je uvedené na internetovej adrese www.oblecsvujtym.cz v deň prijatia objednávky z dopytového formulára.
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share